Berenkind

Berenkind zoekt gastouders!

Gastouderbureau Berenkind wil bemiddelen bij het aanbieden van kleinschalige professionele kinderopvang. Gastouderschap is meer dan een contractuele dienstverleningsovereenkomst. Bij Gastouderbureau Berenkind is de goede relatie tussen de gastouder, de ouders en de kinderen van het grootste belang.

Gastouderbureau Berenkind wil een kleinschalige vorm van kinderopvang mogelijk maken waar er oog is voor het kind. Waar er ruimte is voor zijn motorische ontwikkeling en tijd voor zijn spel. Waar kennis gekoppeld wordt aan het hart en het hart aan kwaliteit. Ieder kind wordt benaderd als een uniek individu met een eigen persoonlijkheid. Gastouders van Berenkind zijn zich bewust van het eigene van ieder kind en tonen daarvoor respect.

De opvang en verzorging van kinderen is een belangrijke taak en er worden terecht hoge eisen aan gesteld. Gastouderbureau Berenkind heeft een duidelijke visie en wil gastouders begeleiden zodat ze aan de voorwaarden voldoen en een veilige, betrouwbare en aantrekkelijke opvang realiseren.

Kinderen gedijen het beste in een huiselijke sfeer, in een mooie goed verzorgde omgeving, waar de voeding van biologische kwaliteit is, en waar ze spelen met speelgoed van natuurlijk materiaal. Bij de gastouders van Berenkind is alle ruimte voor fantasievol en creatief spel, er wordt veel gezongen en verhaaltjes verteld bij de seizoenstafel. Ook  wordt er elke dag naar buiten gegaan, soms naar het park, de kinderboerderij of naar speelplekjes in de directe omgeving.

In de kernwaarden van het pedagogisch beleid van gastouderbureau Berenkind staat het woord ‘respect’ centraal: respect voor het eigene van ieder kind, respect voor ouders en respect voor gastouders.

Gastouderbureau Berenkind zoekt gastouders die op deze wijze kinderen willen opvangen!

Als jouw visie op kinderopvang overeenkomt met die van gastouderbureau Berenkind, neem dan contact op!

Kernwaarden van gastouderbureau Berenkind

 1. Er is respect voor het eigene van ieder kind.
 • Dit vraagt van onze gastouders een observerende, liefdevolle, lerende blik op de kinderen die zij opvangen.
 • Kinderen worden serieus genomen in hun signalen.
 1. Een kind is niet alleen maar een lichamelijk wezen.
 • Uit deze manier van kijken komt het respect voor, waarmee jonge kinderen worden benaderd.
 1. De gastouder is zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid.
 • De gastouder zelf is de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind.
 • Ze biedt emotionele veiligheid.
 • Ze stimuleert de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties door voorwaarden te scheppen voor de vier ontwikkelingsgebieden: de cognitieve, de sociaal-emotionele, de motorische en de morele ontwikkeling.
 • Ze is zich bewust van de overdracht van normen en waarden.
 1. Bij elke gastouder zijn de volgende speerpunten terug te vinden:
 • Aandacht en liefde voor de natuur.
 • Gezonde verantwoorde voeding.
 • Respect voor het milieu.
 1. Gastouderbureau Berenkind heeft aandacht en respect voor haar gastouders.
 • Iedere gastouder wordt persoonlijk en vriendelijk bejegend.
 • Er is interesse in ieders inbreng en de gastouders worden daarin serieus genomen.
 • Er wordt bemiddelt bij het opstarten, het vinden van ouders en het ondersteunen bij het opvangwerk.
 • Er is tijd, zorg en aandacht voor iedere gastouder door middel van huisbezoek, intervisie en persoonlijk contact.
 • Er wordt aandacht besteed aan borging van het pedagogisch beleid.
 1. Gastouderbureau Berenkind heeft aandacht en respect voor de vraagouders.
 • Iedere vraagouder wordt persoonlijk en vriendelijk bejegend.
 • Er is bemiddeling en ondersteuning bij het vinden van een gastouder.
 • Er wordt duidelijk uitgelegd wat de procedures zijn.
 • Er wordt gezocht naar een gastouder die bij de vraagouder past.
 • Zo nodig, wordt er bemiddelt bij een gastouder aan huis
 • De wensen van de vraagouders worden serieus genomen.
 • Er is een zorgvuldige kennismakingsprocedure.
 • Vraagouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
 • Eén keer per jaar wordt de opvang geëvalueerd.
Over respect

‘Als we het hebben over respectvol handelen jegens mensen betekent het dat we:

 anderen in hun waarde laten
 anderen behandelen zoals we zelf ook graag behandeld willen worden
 anderen de ruimte geven zoals we die ook voor onszelf graag zien
 rekening houden met belangen, opvattingen en gevoelens van anderen
 bereid zijn om rekening te houden met de grenzen die een ander aangeeft

Je zou kunnen zeggen dat respect iets is dat je geeft.’

 

 

scroll to top