Berenkind

Berenkind zoekt gastouders!

Gastouderbureau Berenkind wil bemiddelen bij het aanbieden van kleinschalige professionele kinderopvang. Gastouderschap is meer dan een contractuele dienstverleningsovereenkomst. Bij Gastouderbureau Berenkind is de goede relatie tussen de gastouder, de ouders en de kinderen van het grootste belang.

Gastouderbureau Berenkind wil Gastouders inspireren om vorm te geven aan kleinschalige kinderopvang waar er oog is voor het kind. Waar er ruimte is voor zijn motorische ontwikkeling en tijd voor zijn spel. Waar kennis gekoppeld wordt aan het hart en het hart aan kwaliteit. Gastouders die ieder kind benaderen als een uniek individu met een eigen persoonlijkheid en die zich bewust zijn van het eigene van ieder kind en daarvoor respect tonen.

De opvang en verzorging van kinderen is een belangrijke taak en er worden terecht hoge eisen aan gesteld. Gastouderbureau Berenkind heeft een duidelijke visie en wil gastouders ondersteunen zodat ze aan de voorwaarden voldoen en een veilige, betrouwbare en aantrekkelijke opvang realiseren.

Kinderen gedijen het beste in een huiselijke sfeer, in een mooie goed verzorgde omgeving, waar de voeding van biologische kwaliteit is, en waar ze spelen met speelgoed van natuurlijk materiaal. Bij de gastouders van Berenkind is alle ruimte voor fantasievol en creatief spel, er wordt veel gezongen en verhaaltjes verteld bij de seizoenstafel. Ook  wordt er elke dag naar buiten gegaan, soms naar het park, de kinderboerderij of naar speelplekjes in de directe omgeving.

In de kernwaarden van het Pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau Berenkind staat het woord ‘respect’ centraal. Dit zijn de kernwaarden van gastouderbureau Berenkind:

1. Er is respect voor het eigene van ieder kind.
2. Een kind is niet alleen maar een lichamelijk wezen.
3. De gastouder is zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid.
4. Bij elke gastouder zijn de volgende speerpunten terug te vinden:
– Aandacht en liefde voor de natuur.
– Gezonde verantwoorde voeding.
– Respect voor het milieu.
5. Gastouderbureau Berenkind heeft aandacht en respect voor haar gastouders.
6. Gastouderbureau Berenkind heeft aandacht en respect voor de vraagouders.

Gastouderbureau Berenkind zoekt gastouders die op deze wijze kinderen willen opvangen!

Als jouw visie op kinderopvang overeenkomt met die van gastouderbureau Berenkind, neem dan contact op!

Over respect

‘Als we het hebben over respectvol handelen jegens mensen betekent het dat we:

 anderen in hun waarde laten
 anderen behandelen zoals we zelf ook graag behandeld willen worden
 anderen de ruimte geven zoals we die ook voor onszelf graag zien
 rekening houden met belangen, opvattingen en gevoelens van anderen
 bereid zijn om rekening te houden met de grenzen die een ander aangeeft

Je zou kunnen zeggen dat respect iets is dat je geeft.’

 

 

scroll to top