Berenkind

D. Rol van Berenkind met betrekking tot de naleving van de pedagogische richtlijnen

Wij werken samen met gastouders die onze pedagogische visie delen en die er naar streven, vanuit innerlijke motivatie, onze richtlijnen iedere dag in praktijk te brengen. Natuurlijk is er ruimte voor de eigen invulling van de gastouder; als zij deze inbrengt bij de intervisie momenten, kunnen de andere gastouders hiervan leren en zich er aan spiegelen.

Zo zijn wij als gastouderbureau en gastouders een lerende, zich ontwikkelende gemeenschap en houden wij de geest achter deze pedagogische visie levend. Ook is er de mogelijkheid om regelmatig opnieuw stil te staan bij de vraag wat deze richtlijnen praktisch van de gastouder vragen. Door samen te reflecteren, elkaar tips en adviezen te geven en elkaar ondersteuning te bieden in deze persoonlijke ontwikkeling, willen we de gastouders helpen om de grote persoonlijke uitdaging aan te gaan die dit pedagogisch beleid met zich meebrengt. Nieuwe gastouders bij Berenkind leggen we in een intakegesprek onze pedagogische visie zo goed mogelijk uit en we nodigen hen uit om bij alle vragen contact met ons op te nemen.

Natuurlijk hebben wij als gastouderbureau ook een toeziende functie. In het contract tussen Berenkind en een gastouder verplicht de gastouder zich kinderen op basis van de hierboven geformuleerde pedagogische visie op te vangen en te begeleiden. Het gastouderbureau bezoekt twee keer per jaar de gastouders, bij deze huisbezoeken wordt naast de risico-inventarisatie ook de naleving van de pedagogische richtlijnen besproken. Minimaal één keer per jaar neemt Berenkind mondeling contact met de vraagouders op om de opvang van de gastouder te evalueren.

scroll to top