fbpx

Berenkind

Mbo-2

Helpende Zorg en Welzijn 2

Helpende welzijn 2

Helpende breed 2

Helpende sociaal agogisch werk 2

Verzorgingsassistent(e)

Mbo-3/4

A verpleegkundige;

Activiteitenbegeleider (AB);

Activiteitenbegeleiding (AB);

Agogisch Werk (AW);

Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW);

Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW);

Akte hoofdleidster kleuteronderwijs;

Akte Kleuterleidster A;

Akte Kleuterleidster B;

Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs;

Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen;

Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs;

Arbeidstherapie (AT);

A-Verpleegkundige;

A-verpleegster;

A-verpleger;

B Verpleegkundige;

B-Verpleegkundige;

B-verpleger;

CIOS algemeen sportleider/ster;

Cultureel werk (CW);

Diploma A (ziekenverpleging);

Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind;

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang;

Getuigschrift A (ziekenverpleging);

Getuigschrift B (ziekenverpleging);

Extramurale gezondheidszorg (EMGZ);

Inrichtingswerk (IW);

Kinderbescherming A;

Kinderbescherming B;

Kinderverzorging en Opvoeding;

Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV);

Kinderverzorgster (KV);

Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2);

Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3);

Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending;

Kultureel werk (KW);

Leidster kindercentra (niet van OVDB);

Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB;

Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB;

Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg);

Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3;

Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4;

Medewerker maatschappelijke zorg;

Onderwijsassistent;

Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs);

Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg;

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang;

Pedagogisch werker;

Pedagogisch werker 3;

Pedagogisch Werker niveau 3;

Pedagogisch Werker niveau 4;

Pedagogisch Werker kinderopvang;

Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang;

Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang;

Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg;

Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4;

Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg;

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4;

Residentieel Werk (RW);

Sociaal Agogisch 2;

Sociaal Agogisch II;

Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening;

Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk;

Sociaal Cultureel Werk;

Sociaal-Cultureel Werker (SCW);

Sociaal Dienstverlener (SD);

Sociaal Pedagogisch Werker;

Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3);

Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4);

Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3;

Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII);

Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD);

Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI);

Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang of onder WEB);

Sport en Bewegen (niveau 3 en 4);

Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4);

Sport- en bewegingsleider (niveau 3);

SPW lang;

Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB);

Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven;

Verpleegkunde;

Verpleegkunde A;

Verpleegkunde B;

Verpleegkunde Z;

Verpleegkundige;

Verpleegkundige Z;

Verplegende (VP);

Verpleging (VP);

Verpleging A;

Verpleging B;

Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang);

Verzorgende beroepen (VZ);

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG);

Verzorging (VZ);

Z Verpleegkundige;

Z-Verpleegkundige;

Zwakzinnigenzorg.

HBO

Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming;

Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding);

Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es);

Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs;

Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es);

Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es);

Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs);

Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard);

Akte van bekwaamheid N XI;

Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening;

Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak);

Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Lichamelijke Oefening;

Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige Handwerken voor Meisjes;

Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B);

Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es);

Pedagogisch management Kinderopvang;

Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker;

Associate Degree Kinderopvang;

Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde;

Bachelor of Nursing;

Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard);

Cultureel Werk (CW);

Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV);

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving;

Docent Dans;

Docent Drama;

Docent Mime;

Docerend musicus;

Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard);

Extramurale gezondheidszorg (EMGZ);

HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD;

Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen;

Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard);

Hoofdonderwijzer;

Inrichtingswerk (IW);

Jeugdwelzijnswerk;

Kinderverzorging en kinderopvoeding;

Kinderverzorging en opvoeding;

Kreatief Educatief Werk;

Kunstzinnige therapie;

Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding);

Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO);

Leraar lichamelijke oefening (ALO);

Leraar speciaal onderwijs;

Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen;

Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid;

Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening;

Lerarenopleiding Omgangskunde;

Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde;

Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde;

Maatschappelijk Werk (MW);

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD);

Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie;

Pedagogiek (HBO-bachelor);

Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek;

Pedagogische Academie;

Sociaal kunstzinnige therapie;

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);

Sport en Bewegen;

Verpleegkunde;

3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH);

3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV);

3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

scroll to top