Berenkind

Werken met jonge kinderen is een mooi en dankbaar beroep. Jonge kinderen zijn argeloos, vol vertrouwen, ze leren ons om de wereld door hun ogen te bekijken. Ze raken iets moois in een mens, doordat ze dapper en kwetsbaar zijn, nieuwsgierig en elke dag weer vol goede moed het leven aangaan. Ze leren met vallen en opstaan, en kijken naar de volwassenen in hun leven op voor hulp, verzorging, bemoediging, en vooral een liefdevolle glimlach. Ze roepen een gevoel van bescherming op, de wens om ze iets moois en goeds aan te bieden, iets dat zuiver en passend is voor hun leeftijdsfase.

Als je dit herkent, en ook op deze wijze wil omgaan met jonge kinderen, dan zal gastouder zijn je veel voldoening geven. Je vangt kinderen op in je eigen huis, je stelt je huis en je hart open, en je voelt je verantwoordelijk voor de veiligheid en het welbevinden van dit jonge volkje. Gastouderopvang is persoonlijk, je gaat een band aan niet alleen met de kinderen die je opvangt, maar ook met de ouders. En soms met de opa’s en oma’s die de kinderen komen ophalen…

Je wordt een persoon waar kinderen zich mee kunnen identificeren, je geeft ze een vroege kindertijd vol warme herinneringen, vriendschappen met andere kindjes die doorgaan nadat ze je huis al hebben verlaten. Ze leren je geduld en liefde, ze zullen je verbazen en laten glimlachen.

Formele opvang

Om als gastouder aan de slag te kunnen, moet je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Zie hiervoor ‘Voorwaarden gastouder’.

Welk diploma

Naast de verschillende voorwaarden waar je als gastouder aan moet voldoen, is het hebben van het juiste diploma een belangrijke basis. Als gastouder moet je beschikken over:

  • MBO-2 diploma of ervaringscertificaat Helpende Zorg en Welzijn, of
  • een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, of
  • een certificaat goed gastouderschap.
scroll to top