fbpx

Berenkind

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Gastouderbureau Berenkind is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Als de oudercommissie van Berenkind op een gegeven moment denkt er niet meer rechtstreeks met de leidinggevenden van Berenkind uit te kunnen komen, heeft men de mogelijkheid om contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Zij kunnen de oudercommissie informeren/adviseren en kunnen bemiddelen tussen de oudercommissie en de houder dan wel mediation faciliteren. De oudercommissie kan ook direct een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

klachtenregeling Berenkind

Berenkind past de Algemene Voorwaarden Gastouderopvang toe van de Branche organisatie kinderopvang.

Algemene voorwaarden Gastouderopvang

scroll to top