fbpx

Berenkind

Belangrijke documenten 

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Berenkind: als u meer wit lezen over onze uitgangspunten en onze visie op gastouderopvang.

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Berenkind: deze zijn ook als pdf te downloaden.

Privacy beleid: hierin kunt u lezen hoe we omgaan met privacy-gevoelige informatie.


Ouderrecht

Klachtenregeling Berenkind

Model oudercommissie

Brochure Boink alternatieve ouderraadpleging


Downloads over veiligheid

                            

Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag kinderopvang

Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode. Medewerkers van kinderdagverblijven, bso’s, peuterspeelzalen en gastouder(bureau)s zijn verplicht met de meldcode en het bijbehorende afwegingskader te werken. Het afwegingskader is nieuw, deze is in 2019 toegevoegd aan de meldcode.
App meldcode kindermishandeling.
Er is een speciale app voor de meldcode kindermishandeling voor de medewerkers van kinderopvang beschikbaar.  Met de app kunnen de 5 stappen uit de meldcode makkelijk worden genomen. In de app is ook het afwegingskader opgenomen.Het afwegingskader kan klik-voor-klik doorlopen worden. Download de app gratis uit de App Store of Play Store. Meer info over de meldcode app voor de kinderopvang.
scroll to top