Berenkind

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar: Ouders betalen aan gastouderbureau Berenkind een vast bedrag van € 35,00 per maand (onafhankelijk hoeveel kinderen ze hoeveel dagen laten opvangen). Er worden geen inschrijvingskosten in rekening gebracht.

BSO voor kinderen vanaf 4 jaar: Het bedrag dat ouders aan Berenkind moeten betalen voor BSO is per gezin een vast bedrag van € 17,50 of € 35,00 per maand -afhankelijk van hoeveel uren per week hun kinderen door de gastouder worden opgevangen:

€ 17,50 per maand als niet meer dan 10 uur per week per kind BSO wordt geboden (voor dit bedrag kunnen dus wel meerdere kinderen van één gezin opgevangen worden, maar géén van de kinderen meer dan 10 uur per week).

€ 35,00 per maand als per kind meer dan 10 uur per week BSO wordt geboden. In beide gevallen worden geen inschrijvingskosten in rekening gebracht.

scroll to top