Berenkind

Tarieven

  1. Het Gastouderbureau vraagt voor haar diensten maandelijks een vast bedrag:
  • Voor dagopvang bedragen de bureaukosten € 35,00 per maand en voor ieder volgend kind € 25,00 ongeacht de uren die worden opgevangen.
  • Voor buitenschoolse opvang van maximaal 10 uur per kind per week bedragen de bureaukosten € 15,00 per maand (Voor ieder volgend kind € 10,00)
  • Wordt er per kind meer dan 10 uur per week buitenschoolse opvang geboden, zijn de bureaukosten € 35,00.
  1. Als een gezin zowel van dagopvang als ook van buitenschoolse opvang gebruik maakt of één van hun kinderen meer dan 10 uur buitenschoolse opvang per week krijgt, bedragen de bureaukosten € 30,00 per maand. Voor ieder volgend kind € 20,00. Het uurtarief voor de opvang zelf wordt vastgesteld door de gastouder. Het Gastouderbureau heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, maar binnen de grenzen van deze richtlijnen is het de zaak van Vraagouders en Gastouder om tot een tarief te komen voor de opvang van kinderen.
  2. De bureaukosten worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast door het Gastouderbureau. Als er een prijsstijging nodig is die hoger is dan de opgelopen jaarlijkse indexering hebben Vraagouders het recht per afloop van de lopende maand op te zeggen.
scroll to top