fbpx

Berenkind

Tarieven

Wij hanteren vaste lage maandelijkse bureaukosten per kind (per gastouder), ongeacht het aantal afgenomen uren. Ook over deze bureaukosten ontvangt u kinderopvangtoeslag.

Dagopvang (0-4 jaar)
Buiten schoolse opvang (4-13 jaar)
Buiten schoolse opvang (4-13 jaar)
Minder dan 10 uur per week;
Meer dan 10 uur per week;
bedrag per maand:
bedrag per maand:
bedrag per maand:
Eerste kind
€ 35,00
€ 15,00
€ 35,00
Volgend kind
€ 25,00
€ 10,00
€ 25,00
Bij meer kinderen, maximaal te betalen per gezin:
€ 65,00
€ 40,00
€ 65,00

Het uurtarief voor de opvang zelf wordt vastgesteld door de gastouder. Het gastouderbureau heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, maar binnen de grenzen van deze richtlijnen is het de zaak van vraagouders en gastouder om tot een tarief te komen voor de opvang van kinderen.

De bureaukosten worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast door het gastouderbureau. Als er een prijsstijging nodig is die hoger is dan de opgelopen jaarlijkse indexering hebben vraagouders het recht per afloop van de lopende maand op te zeggen.

 

scroll to top