fbpx

Berenkind

Het LRK is een openbaar register waarin alle kinderopvangorganisaties en –professionals geregistreerd staan die volgens de overheid aan de juiste opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om (de bemiddeling van) kinderopvang te verzorgen. Je kan het zien als een keurmerk binnen de kinderopvang. Heeft een gastouder of het gastouderbureau een actieve registratie in het LRK? Dan mag je erop rekenen dat de opvang via deze organisatie of professional goed en betrouwbaar is.

LRK-nummer

Iedereen die in het register staat, krijgt een LRK-registratienummer.

Wil je zelf de registratie van jouw gastouder of gastouderbureau controleren? Toets dan het registratienummer in op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Voordelen LRK

Gebruikmaken van opvang via een geregistreerde gastouder en gastouderbureau, biedt de volgende voordelen:

  • Er is meer zekerheid over de kwaliteit van de opvang:
    Als het gaat om de opvang van jonge kinderen, is het goed om zoveel mogelijk zekerheid te hebben over de veiligheid en kwaliteit van de opvang. Door gebruik te maken van een gastouder die ingeschreven staat bij het LRK, weet je dat de opvang gecontroleerd is en blijft.
  • Het is een belangrijke voorwaarde voor kinderopvangtoeslag:
    Alleen voor opvang via een LRK-geregistreerde gastouder en een geregistreerd gastouderbureau, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Kiezen voor erkende opvang scheelt behoorlijk in de opvangkosten per maand,

Wie houden het LRK actueel?

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het activeren of deactiveren van een registratie in het LRK. Sommigen gemeenten rekenen hier kosten voor; leges.

GGD’s (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) controleren of de geregistreerde gastouders en gastouderbureaus voldoen aan de geldende criteria. Wordt hier niet aan voldaan, dan volgt uitschrijving uit het LRK.

scroll to top