fbpx

Berenkind

De tweede nieuwsbrief van Gastouderbureau Berenkind. Door ziekte en vakanties later dan gepland, maar ik heb opnieuw een aantal interessante onderwerpen voor u gevonden.

Met vriendelijke groet,

Marian van der Heiden

Bij Gastouderopvang Sterrenkind gaat er dit najaar het nodige veranderen. Er gaat eind september een kindje weg, maar er is al een nieuwe ouder gevonden die heel graag haar baby’tje door Annelies wil laten opvangen. In december gaan we afscheid nemen van ons stoere jongetje, want zijn ouders gaan verhuizen. Door gezinsuitbreiding bij een ander Sterrenkind ouderpaar zal zijn plekje in het voorjaar worden opgevuld!

Oudercommissie of AOR

Op dit moment heeft het gastouderbureau nog geen oudercommissie. In de kinderopvang is het hebben van een oudercommissie verplicht. Lukt het niet om een oudercommissie te vormen, dan mag de medezeggenschap van ouders op een andere manier worden ingevuld.

Als er aan de eisen van de wet ‘Kinderopvang’ wordt voldaan, mag er soms Alternatieve Ouderraadpleging plaatsvinden om invulling te geven aan de verplichte medezeggenschap van onze ouders.

In de brochure die ook op de website staat, vindt u naast die eisen diverse inspirerende voorbeelden voor alternatieve ouderraadpleging, zodat we een vorm kunt kiezen die bij Gastouderbureau Berenkind past.

 

Over welke onderwerpen moeten houders ouders raadplegen bij een AOR?

 1. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, waaronder: kwaliteit van het personeel, groepssamenstelling en groepsgrootte en in het bijzonder het voeren van het pedagogisch beleid
 2. het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
 3. de openingstijden
 4. het beleid rondom voorschoolse educatie
 5. vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
 6. wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Ik wil de ouders ook vragen om met me mee te denken over de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling.

Download hier de brochure Alternatieve Ouderraadpleging

De jaarfeesten

Inleiding

Toen we in de Pyreneeën woonden, was één van de grootste verschillen, behalve het leven in de schitterende natuur, de beleving van de verschillende seizoenen. Daar barstte de herfst los in een lichtende overdaad van kleuren, van helderoranje tot diepbruin. De bomen deden hun uiterste best om de mooiste kleuren te laten zien, en overal lagen appels en peren op de grond. Ik herinner me de oude boomgaard van Anaïs, die allang in het bejaardenhuis was overleden. Maar de bomen in haar boomgaard, waar we vrijelijk mochten plukken,  gaven nog elke herfst mandenvol appels, waar we appeltaart en appelmoes van maakten.

In de winter lag ons huis onder een dikke deken van sneeuw, de weg naar ons huis was onbegaanbaar want de sneeuwschuiver kwam zo hoog niet. We bakten zelf ons brood en maakten lange wandelingen. De lucht was helderblauw en fris, we gooiden sneeuwballen naar elkaar en naar onze hond, die ze probeerde te vangen en door de sneeuw rolde van pure levensvreugde.

In de lente plukte ik armen vol vroege narcissen op een kleine weide naast ons huis die ik in grote vazen in ons huis zette. Het was vaak, zo vroeg in het jaar, al warm, maar ik had geleerd om niets te zaaien en te planten in onze moestuin vóór de IJsheiligen, omdat er soms nog nachtvorst was die alle prille zaailingen deed bevriezen. De bomen ontwaakten uit hun winterslaap en het jonge groen legde een lichte waas over het landschap. In de ochtenden hing er een sluier van mist in het dal onder ons huis en het gras was nog nat van dauw.

Ik herinner me de warmte van de zomer, de hitte in augustus, waardoor we vaak op het heetst van de dag binnen bleven in de koelte van ons oude huis. De dikke muren hielden de warmte buiten. De zomer was de tijd waarin we gasten ontvingen, tenten werden neergezet op het grasveld, er renden kinderen rond die genoten van hun vrijheid. Onze hond zocht vaak verkoeling in de beek.

Alle seizoenen hadden hun eigen kleur, hun eigen geur en hun eigen smaak. Dat is iets wat ik zo graag de kinderen die door ons worden opgevangen, wil meegeven. Leven met de seizoenen laat hen zien dat het leven een vast ritme kent, iets waar we op kunnen rekenen en waarin we kunnen meebewegen. Jonge kinderen leren snel de woorden herfst, winter, lente, zomer en weten ook op te noemen wat daar bij hoort. Later komt het besef dat er weken zijn, een herhaling van dagen die hun eigen verloop hebben. Voor jonge kinderen is het ritme van de dag erg belangrijk. Het geeft ze houvast als ze weten wat er op zo’n opvang dag gaat gebeuren. Zo kunnen ze het dag verloop ordenen; na het eten van de boterham is er het rustmoment, daarna doen we dit of doen we dat, we lezen nog een boekje en dan komen papa en mama… Houvast, veiligheid. Kinderen die zich veilig voelen kunnen hun energie bewaren om op te groeien.

In het Pedagogisch beleid van GOB Berenkind staat: Rituelen door het jaar heen nemen een belangrijke plaats in. Het is sfeervol en gezellig als er in de huiskamer een tafel staat met materialen van het seizoen. Bolletjes en voorjaarsbloemen in de lente, zelf geknutselde paddenstoelen in de herfst vinden daar een plaatsje. Zo krijgen de kinderen besef van de verschillende seizoenen. Samen met de gastouder beleven en vieren de kinderen de seizoenen en de bijbehorende feesten en dit worden herkenbare periodes in het jaar. Ieder jaarfeest en de tijd eromheen heeft zijn eigen karakter en vaak is de voorbereiding van een jaarfeest nog belangrijker dan het feest zelf. De oudere kinderen genieten van de verhalen en kunnen die vertellen aan de jongere kinderen. Als de gastouder een plekje heeft waar voorwerpen van het seizoen een plaatsje hebben, kunnen de kinderen daar mooie steentjes, kastanjes, of hun eigen potjes met bolletjes neerzetten.

 Het onderstaande heb ik overgenomen van de website: Antroposofischleven.nl

 De grote jaarfeesten
De grote jaarfeesten zijn verbonden met de vier seizoenen: Pasen met de lente, Sint Jan met de zomer, het Michael feest met de herfst en Kerstmis met de winter. Daarnaast zijn er nog een aantal jaarfeesten die daartussen of in combinatie met de grote jaarfeesten gevierd worden. Niet elke Vrije School viert alle jaarfeesten.

Informatie over de jaarfeesten is niet altijd even gemakkelijk te vinden en vaak incompleet of tegenstrijdig. De onderstaande lijst is zo overzichtelijk mogelijk. Eer wordt de naam en datum van het feest genoemd, en daaronder de belangrijkste betekenis.

Alle jaarfeesten op een rijtje
Bij de opsomming wordt het schooljaar gevolgd. We beginnen dus in september, in de herfst:

Het Michael feest: 29 september
Michael wordt gezien als brenger van de zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen en voor een goede oogst. Voor de mens is hij de helpende hand in strenge winters, hij geeft kracht om door de winter te komen. Maar er is meer: Het Michael feest is het feest van de engel die een draak verslaat. Michael spoort ons aan om onze kracht te gebruiken: We kunnen het kwaad in onszelf en om ons heen leren herkennen, en het bestrijden. Het Michael feest is dus ook het feest van de moed.

Sint Maarten: 11 november
Sint Maarten was een ridder, die de helft van zijn warme mantel aan een bedelaar gaf. Hij is door deze daad van menslievendheid het symbool geworden van offerbereidheid en goedheid. Je hart wordt aangesproken als je Sint Maarten viert. Maar ook is Sint Maarten een lichtfeest, dat Kerstmis voorbereidt. De kinderen die op 11 november met hun lantaarns van uitgeholde knollen langs de deuren gaan, combineren de beide aspecten van dit feest.

 Advent: vanaf de vierde zondag voor Kerstmis
De tijd voor Kerst heet de adventstijd; de adventstijd begint vier zondagen voor dat grote feest, en elke zondag wordt er een kaarsje aangestoken van de adventskrans. Deze tijd is de tijd van de verwachting. We leven naar Kerstmis toe en stellen ons open voor dat, wat er uit de hemel naar ons toekomt. Een wat diepere betekenis is dat het licht van de natuur, het uiterlijke licht, in deze tijd afneemt en heel zwak wordt. Je wordt daardoor teruggeworpen op je eigen, innerlijke licht. Het mooiste symbool hiervoor is het Christuskind, dat vanaf zijn geboorte in ons mag gaan groeien.

Sint Nicolaas: 5 december
Sint Nicolaas, bij ons gevierd op 5 december (de eigenlijke datum is 6 december) herinnert aan de bisschop van Myra, die vele goede daden deed. De diepere betekenis van dit feest is niet eenduidig. Sint Nicolaas kan een wegbereider zijn voor het Christuskind, maar wordt ook gezien als heelmaker: iemand die ons leert hoe we één worden met het kind in onszelf. Daarnaast wordt dit feest simpelweg gevierd op de manier die we allemaal kennen: dan is het het feest van geven en ontvangen.

Sint Lucia: 13 december
Sint Lucia was een martelares die het licht uit haar ogen aan haar verloofde (of haar blinde broertje) schonk. Zij is dus een brengster van licht, evenals Sint Maarten.

Kerstmis: 24, 25 en 26 december
Het feest van Kerst vieren we op het moment van de winterzonnewende. De zon is over haar diepste punt heen; vanaf nu wordt het weer lichter. De geboorte van het Christuskind in de kerstnacht verbeeldt het goddelijke licht, dat op aarde komt.

Driekoningen: 6 januari
Op 6 januari herdenken we dat er drie koningen, of wijzen, uit het Oosten het Christuskind kwamen aanbidden. Zij gaven het Kind goud, wierook en mirre. Deze gaven kun je ook symbolisch zien. Goud staat dan voor inzicht in de goddelijke en geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en deugd en mirre voor de verbinding van de ziel met het eeuwige, onsterfelijke.

Maria Lichtmis: 2 februari
Maria Lichtmis is het laatste van de lichtfeesten en het feest van het steeds sterker wordende daglicht. Het idee achter dit feest is, dat Moeder Aarde het nieuw geschapen licht opdraagt aan de schepping.

Carnaval: zeven weken voor Pasen
Carnaval was van oudsher een uitbundig feest dat aan de sobere vastentijd voorafging. Op de Vrije School is het een groots verkleedfeest.

Palmpasen
Palmpasen valt een week voor Pasen, en tijdens dit feest maken de kinderen Palmpasen stokken. De oorsprong daarvan is voorchristelijk, maar het gebruiken van takken herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Pasen: de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
Pasen is het feest van de opstanding van Christus uit de dood en van het ontluiken van de natuur. Er is verwachting, hoop, ontwikkeling, groei. Kleine kinderen vieren dit feest het beste in aansluiting aan het nieuwe leven in de natuur, oudere kinderen kunnen zich al bezighouden met de betekenis van de opstanding.

Pinksteren: vijftig dagen na Pasen
Pinksteren sluit aan bij Pasen. De bloei van de natuur is een belangrijk element, maar ook de christelijke gebeurtenis van het uitstorten van de Heilige Geest (de mensen raken bezield door het goddelijke) speelt een rol. Christelijke en voorchristelijke elementen zijn sterk met elkaar vermengd geraakt; het is een heel blij feest geworden met kleur, muziek en bloemen.

Sint Jan: 24 juni
Sint Jan is het laatste jaarfeest voor de grote vakantie, het valt samen met de zomerzonnewende, vanaf nu worden de dagen weer korter. Sint Jan is de feestdag van Johannes de Doper. Johannes de Doper was een half jaar ouder dan Jezus Christus; hij doopte de mensen in de Jordaan om hen te reinigen van hun zonden. Hij riep op tot bezinning. Op de Vrije School is Sint Jan een heel uitbundig, blij feest. De natuur schenkt overvloed. De kinderen dragen een bloemenkrans en gaan picknicken, en soms springen ze over het Sint Jansvuur.

Bronnen
Voor dit stuk is geput uit “Leven met het jaar” van Christiane Kutik e.a., Christofoor 1988, de Bijbel, en de volgende websites: Vrije OpvoedingAntrovista, Vrije School De Strijene, Vrije School De Kleine Prins.

Kort nieuws

 • Het nieuwe rapport over de inspectie van de GGD vindt u op de website.
 • Vrijdag 17 september as. vindt de eerste Berenkindborrel plaats.
 • De meest recente versie van de beslisboom voor het wel of niet mogen brengen van kinderen naar de kinderopvang en/of school:  https://www.boink.info/beslisboom 

Creatief met jonge kinderen

Bij de Action te verkrijgen: schilderdoeken van canvas in allerlei maten. Beplak ze naar eigen inzicht met schilders tape, laat uw kind naar hartenlust met de handjes verf op het doek smeren en haal het tape weg. De letters of de voorstelling steken wit af tegen de kleurrijke achtergrond.

 

 

 

 

 

 

Voor echte creatieve mama’s en papa’s: een lieveheersbeestje maken door een voetje in te smeren met verf en uw kindje op groot papier te laten lopen. Altijd leuk om de onderkant van een voetje te beschilderen, dat kietelt zo leuk! Pret gegarandeerd. En bedenk, het gaat meestal niet om het resultaat, maar om het plezier wat deze activiteit oplevert!

 

 

De eerste nieuwsbrief van Gastouderbureau Berenkind! Met een aantal interessante onderwerpen, zoals informatie over BOink en een update over het Coronaprotocol zoals dat in de kinderopvang wordt gebruikt.

Ook wil ik u wat meer vertellen over het speelgoed van Wizzwizz, waarvan momenteel een doos bij Sterrenkind staat. We zijn benieuwd wat u er van vindt!

Met vriendelijke groet,
Marian van der Heiden

Inhoud:


Hieronder informatie over BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. BOinK behartigt de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

Als verenging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvang organisaties. Er zijn meer dan 5.000 ouder commissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouderbureaus) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Waar we voor staan
Kinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een opvang en de ouders waarbij ouders slechts als klant worden gezien. Kinderopvang is een dynamisch samenspel tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders. BOinK vindt het daarom belangrijk dat ouders en de opvang elkaar als partners zien bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Oudercommissies hebben hierin een grote rol. In de Wet kinderopvang is bepaald dat oudercommissies medezeggenschap (adviesrecht) hebben. Daarmee hebben zij invloed op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.

Wat we doen
We stimuleren de aanwezigheid van een actieve oudercommissie en overtuigen ouders van het belang van medezeggenschap. Dat doe we onder andere door aanbieders van kinderopvang te wijzen op hun wettelijke verplichting en het nut van het hebben van een oudercommissie.Oudercommissies helpen we bij het uitvoeren van hun taken door ze te informeren over hun rechten, plichten en taken zoals die in de Wet kinderopvang zijn opgenomen.

De oudercommissie als essentieel orgaan in de organisatie om gezamenlijk te werken aan opvang van goede kwaliteit en waar mogelijk de kwaliteit van de opvang te vergroten.
·         Het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang.
·         Heldere, eenduidige regelgeving door de overheid en effectieve handhaving.
·         Een goede spreiding van verschillende soorten opvang binnen steden en op het platteland. We luisteren graag naar uw mening, ervaringen en ideeën over kinderopvang, zodat we deze kunnen overbrengen naar de media, politiek en branche. Tijdens het dagelijks spreekuur zijn we telefonisch en per mail bereikbaar. We informeren ouders en oudercommissies over regelgeving, kwaliteit, prijzen en financiering van de kinderopvang. Dat doen we met deze website, met brochures en andere downloads, via informatieavonden, trainingen, onze nieuwsbrief, het spreekuur, ons magazine en via social media. Bij klachten en geschillen bieden we ondersteuning en geven we advies. We behartigen de belangen van ouders in de sector kinderopvang. We overleggen regelmatig met vertegenwoordigers uit de landelijke en lokale politiek en betrokken organisaties zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de FNV, de Consumentenbond en Brancheorganisatie Kinderopvang. We worden betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders die gebruik maken van kinderopvang. Onze activiteiten financieren we vanuit de lidmaatschapsgelden die we van onze leden ontvangen. Daarnaast ontvangen we subsidie voor het uitvoeren van een specifiek project of onderzoek.https://www.boink.info/home

Nieuwe beslisboom en nieuw protocol voor de kinderopvang

De meest recente versie van de beslisboom voor het wel of niet mogen brengen van kinderen naar de kinderopvang en/of school is van 12 februari jl.
Het is onwenselijk dat jonge kinderen die langere tijd verkoudheidsklachten hebben regelmatig getest moeten worden. Daarom kunnen kinderen de verkoudheidsklachten hebben die langer dan 7 dagen aanhouden weer naar de kinderopvang/school. Deze beleidswijziging van het RIVM is opgenomen in de beslisboom. Ook is feedback van gebruikers verwerkt. Meer over de wijzigingen van deze update. In de versie van 6 februari was het nieuwe ‘snottebellenbeleid’ en het gewijzigde test- en thuisblijfbeleid voor kinderen al opgenomen. U kunt de  beslisboom hier downloaden: Beslisboom

Gastouderopvang Sterrenkind heeft een specifiek haal- en breng beleid. Hieronder vinden jullie nogmaals deze afspraken:

– Eén ouder mag komen brengen en ophalen.
– Deze ouder draagt een mondkapje.
– Als er al een andere ouder binnen is, wordt er buiten gewacht.
– Annelies zal ventileren na ieder breng- en haalmoment.
– Annelies zal een mondkapje dragen als de ouder het kindje komt brengen of ophalen.

Laten we ons allemaal aan deze regels houden!

Op 24 maart as. start de opvang van de kleine Maita. Zij is net één jaar geworden en wordt vast een goede vriendin van Bodi, Shymona en Manuel!


Gastouderbureau Berenkind werd benaderd door WizzWizz met de vraag of wij hun speelgoed onder de aandacht van onze gastouders en ouders willen brengen. Dat doen we graag want hun bedrijfsfilosofie spreekt ons erg aan. Er staat een doos van dit leuke kleurige constructie materiaal bij Sterrenkind.


Wizzwizz is  houten  speelgoed  geschikt  voor  kinderen  van  2  tot  8 jaar. Met  WIZZWIZZ  kun je  op  een  hele  eenvoudige  manier  iets  moois maken:  van  auto’s,  vliegtuigen  en  wagentjes  tot  poppetjes,  dieren  en monsters.   Het   speelgoed   is   beweegbaar, draaibaar   en   het   leeft. WIZZWIZZ is onverwoestbaar, duurzaam, leerzaam en vooral leuk!

Duurzaam

WIZZWIZZ is gemaakt van duurzaam gerooid beukenhout en geschilderd met milieuvriendelijke verf. Voor elke boom wordt er een nieuwe boom terug geplant. Het houten speelgoed is natuurlijk en geeft levenslang speelplezier. WIZZWIZZ wordt geproduceerd met groene stroom.

Leerzaam

WIZZWIZZ  draagt  bij  aan  de  ontwikkeling  van  kinderen.  WIZZWIZZ  kent geen  regels  en  bevat  oneindige  mogelijkheden.  Er is  daarom  veel  ruimte voor  creativiteit.  Het  probleem  oplossend  vermogen  en  andere  cognitieve vaardigheden   worden   spelenderwijs   ontwikkeld   door   de   bijgevoegde speelkaarten.

En wist u dat WIZZWIZZ ook goed is voor de ontwikkeling van de fijne motoriek? Dit helpt kinderen onder andere met leren schrijven.

WIZZWIZZ   wil   met   speelgoed   de   wereld   een   beetje   mooier   maken. WIZZWIZZ  wordt  geproduceerd  bij  GGZ  instellingen.  Wij  bieden  op  die manier werkgelegenheid aan mensen die het in onze maatschappij moeilijker hebben. WIZZWIZZ schenkt ook regelmatig speelgoed aan goede doelen.

Wij willen de wereld voor kinderen een beetje mooier inkleuren. Te beginnen bij duurzaam, maatschappelijk verantwoord en 100% energie neutrale producten.

Daarnaast schenken wij 10% van onze omzet aan goede doelen als Ronald Macdonald Huizen, Vluchtelingenwerk Nederland en KIKA. Instellingen waarbij kinderen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kort nieuws

 • Op de website zijn de GGD rapporten toegevoegd van het Gastouderbureau en van Sterrenkind. Het eerste staat op de pagina ‘nuttige informatie’ en de tweede is te vinden op de pagina van Sterrenkind.
 • In de laatste week van maart houdt de GGD een controle bezoek bij het Gastouderbureau. Altijd spannend natuurlijk, maar we hebben er het volste vertrouwen in!
 • Annelies volgt deze week de cursus ‘meldcode kindermishandeling’. Zo blijft ze op de hoogte van de inhoud van de meldcode en weet ze hoe ze deze moet toepassen.

Nog even en het is weer lente. We gaan weer meer naar buiten en dat is goed voor ons, en voor de kinderen!

Buiten spelen is niet alleen goed voor de frisse lucht, maar nog voor heel veel meer dingen. Kinderen worden sterker en socialer door het buitenspelen. Verder is het goed voor de gezondheid van het kind. Door de beweging voorkomt het overgewicht en verlaagt het stressniveau. Vooral jongens hebben baat bij het uitrazen buiten, omdat zij vaak minder goed kunnen stilzitten. Ook maakt een kind meer vitamine D aan, wanneer hij buiten speelt. Vitamine D is goed voor sterke botten, een goed gebit en verhoogt de weerstand!

Klik op de afbeelding om het schaapje te downloaden. U komt dan uit op de pagina ‘Schoolplaten”.

In de lente gaan de dieren weer het weiland in. Er staan ook weer schapen in de wei. Het is leuk om met uw kind te knutselen en dit schaapje is ook voor jonge kinderen goed te maken.

Wat heb je nodig:

o    Watten (maar het kan ook met wol)
o    Papier
o    Lijm

Aan de slag

o    Klik op het het voorbeeld van het schaap en print uit op A
o    Smeer wat lijm op het papier
o    Trek de watten uit elkaar en laat de kinderen de watten op het papier plakken

scroll to top