fbpx

Berenkind

De eerste nieuwsbrief van Gastouderbureau Berenkind! Met een aantal interessante onderwerpen, zoals informatie over BOink en een update over het Coronaprotocol zoals dat in de kinderopvang wordt gebruikt.

Ook wil ik u wat meer vertellen over het speelgoed van Wizzwizz, waarvan momenteel een doos bij Sterrenkind staat. We zijn benieuwd wat u er van vindt!

Met vriendelijke groet,
Marian van der Heiden

Inhoud:


Hieronder informatie over BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. BOinK behartigt de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

Als verenging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvang organisaties. Er zijn meer dan 5.000 ouder commissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouderbureaus) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Waar we voor staan
Kinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een opvang en de ouders waarbij ouders slechts als klant worden gezien. Kinderopvang is een dynamisch samenspel tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders. BOinK vindt het daarom belangrijk dat ouders en de opvang elkaar als partners zien bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Oudercommissies hebben hierin een grote rol. In de Wet kinderopvang is bepaald dat oudercommissies medezeggenschap (adviesrecht) hebben. Daarmee hebben zij invloed op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.

Wat we doen
We stimuleren de aanwezigheid van een actieve oudercommissie en overtuigen ouders van het belang van medezeggenschap. Dat doe we onder andere door aanbieders van kinderopvang te wijzen op hun wettelijke verplichting en het nut van het hebben van een oudercommissie.Oudercommissies helpen we bij het uitvoeren van hun taken door ze te informeren over hun rechten, plichten en taken zoals die in de Wet kinderopvang zijn opgenomen.

De oudercommissie als essentieel orgaan in de organisatie om gezamenlijk te werken aan opvang van goede kwaliteit en waar mogelijk de kwaliteit van de opvang te vergroten.
·         Het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang.
·         Heldere, eenduidige regelgeving door de overheid en effectieve handhaving.
·         Een goede spreiding van verschillende soorten opvang binnen steden en op het platteland. We luisteren graag naar uw mening, ervaringen en ideeën over kinderopvang, zodat we deze kunnen overbrengen naar de media, politiek en branche. Tijdens het dagelijks spreekuur zijn we telefonisch en per mail bereikbaar. We informeren ouders en oudercommissies over regelgeving, kwaliteit, prijzen en financiering van de kinderopvang. Dat doen we met deze website, met brochures en andere downloads, via informatieavonden, trainingen, onze nieuwsbrief, het spreekuur, ons magazine en via social media. Bij klachten en geschillen bieden we ondersteuning en geven we advies. We behartigen de belangen van ouders in de sector kinderopvang. We overleggen regelmatig met vertegenwoordigers uit de landelijke en lokale politiek en betrokken organisaties zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de FNV, de Consumentenbond en Brancheorganisatie Kinderopvang. We worden betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, adviesraden, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders die gebruik maken van kinderopvang. Onze activiteiten financieren we vanuit de lidmaatschapsgelden die we van onze leden ontvangen. Daarnaast ontvangen we subsidie voor het uitvoeren van een specifiek project of onderzoek.https://www.boink.info/home

Nieuwe beslisboom en nieuw protocol voor de kinderopvang

De meest recente versie van de beslisboom voor het wel of niet mogen brengen van kinderen naar de kinderopvang en/of school is van 12 februari jl.
Het is onwenselijk dat jonge kinderen die langere tijd verkoudheidsklachten hebben regelmatig getest moeten worden. Daarom kunnen kinderen de verkoudheidsklachten hebben die langer dan 7 dagen aanhouden weer naar de kinderopvang/school. Deze beleidswijziging van het RIVM is opgenomen in de beslisboom. Ook is feedback van gebruikers verwerkt. Meer over de wijzigingen van deze update. In de versie van 6 februari was het nieuwe ‘snottebellenbeleid’ en het gewijzigde test- en thuisblijfbeleid voor kinderen al opgenomen. U kunt de  beslisboom hier downloaden: Beslisboom

Gastouderopvang Sterrenkind heeft een specifiek haal- en breng beleid. Hieronder vinden jullie nogmaals deze afspraken:

– Eén ouder mag komen brengen en ophalen.
– Deze ouder draagt een mondkapje.
– Als er al een andere ouder binnen is, wordt er buiten gewacht.
– Annelies zal ventileren na ieder breng- en haalmoment.
– Annelies zal een mondkapje dragen als de ouder het kindje komt brengen of ophalen.

Laten we ons allemaal aan deze regels houden!

Op 24 maart as. start de opvang van de kleine Maita. Zij is net één jaar geworden en wordt vast een goede vriendin van Bodi, Shymona en Manuel!


Gastouderbureau Berenkind werd benaderd door WizzWizz met de vraag of wij hun speelgoed onder de aandacht van onze gastouders en ouders willen brengen. Dat doen we graag want hun bedrijfsfilosofie spreekt ons erg aan. Er staat een doos van dit leuke kleurige constructie materiaal bij Sterrenkind.


Wizzwizz is  houten  speelgoed  geschikt  voor  kinderen  van  2  tot  8 jaar. Met  WIZZWIZZ  kun je  op  een  hele  eenvoudige  manier  iets  moois maken:  van  auto’s,  vliegtuigen  en  wagentjes  tot  poppetjes,  dieren  en monsters.   Het   speelgoed   is   beweegbaar, draaibaar   en   het   leeft. WIZZWIZZ is onverwoestbaar, duurzaam, leerzaam en vooral leuk!

Duurzaam

WIZZWIZZ is gemaakt van duurzaam gerooid beukenhout en geschilderd met milieuvriendelijke verf. Voor elke boom wordt er een nieuwe boom terug geplant. Het houten speelgoed is natuurlijk en geeft levenslang speelplezier. WIZZWIZZ wordt geproduceerd met groene stroom.

Leerzaam

WIZZWIZZ  draagt  bij  aan  de  ontwikkeling  van  kinderen.  WIZZWIZZ  kent geen  regels  en  bevat  oneindige  mogelijkheden.  Er is  daarom  veel  ruimte voor  creativiteit.  Het  probleem  oplossend  vermogen  en  andere  cognitieve vaardigheden   worden   spelenderwijs   ontwikkeld   door   de   bijgevoegde speelkaarten.

En wist u dat WIZZWIZZ ook goed is voor de ontwikkeling van de fijne motoriek? Dit helpt kinderen onder andere met leren schrijven.

WIZZWIZZ   wil   met   speelgoed   de   wereld   een   beetje   mooier   maken. WIZZWIZZ  wordt  geproduceerd  bij  GGZ  instellingen.  Wij  bieden  op  die manier werkgelegenheid aan mensen die het in onze maatschappij moeilijker hebben. WIZZWIZZ schenkt ook regelmatig speelgoed aan goede doelen.

Wij willen de wereld voor kinderen een beetje mooier inkleuren. Te beginnen bij duurzaam, maatschappelijk verantwoord en 100% energie neutrale producten.

Daarnaast schenken wij 10% van onze omzet aan goede doelen als Ronald Macdonald Huizen, Vluchtelingenwerk Nederland en KIKA. Instellingen waarbij kinderen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kort nieuws

  • Op de website zijn de GGD rapporten toegevoegd van het Gastouderbureau en van Sterrenkind. Het eerste staat op de pagina ‘nuttige informatie’ en de tweede is te vinden op de pagina van Sterrenkind.
  • In de laatste week van maart houdt de GGD een controle bezoek bij het Gastouderbureau. Altijd spannend natuurlijk, maar we hebben er het volste vertrouwen in!
  • Annelies volgt deze week de cursus ‘meldcode kindermishandeling’. Zo blijft ze op de hoogte van de inhoud van de meldcode en weet ze hoe ze deze moet toepassen.

Nog even en het is weer lente. We gaan weer meer naar buiten en dat is goed voor ons, en voor de kinderen!

Buiten spelen is niet alleen goed voor de frisse lucht, maar nog voor heel veel meer dingen. Kinderen worden sterker en socialer door het buitenspelen. Verder is het goed voor de gezondheid van het kind. Door de beweging voorkomt het overgewicht en verlaagt het stressniveau. Vooral jongens hebben baat bij het uitrazen buiten, omdat zij vaak minder goed kunnen stilzitten. Ook maakt een kind meer vitamine D aan, wanneer hij buiten speelt. Vitamine D is goed voor sterke botten, een goed gebit en verhoogt de weerstand!

Klik op de afbeelding om het schaapje te downloaden. U komt dan uit op de pagina ‘Schoolplaten”.

In de lente gaan de dieren weer het weiland in. Er staan ook weer schapen in de wei. Het is leuk om met uw kind te knutselen en dit schaapje is ook voor jonge kinderen goed te maken.

Wat heb je nodig:

o    Watten (maar het kan ook met wol)
o    Papier
o    Lijm

Aan de slag

o    Klik op het het voorbeeld van het schaap en print uit op A
o    Smeer wat lijm op het papier
o    Trek de watten uit elkaar en laat de kinderen de watten op het papier plakken

scroll to top