fbpx

Berenkind

Corona beleid: info zelftesten en nieuw thuisblijfbeleid opgenomen

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

De beslisboom is nog steeds van toepassing op de kinderdagopvang voor 0-4 jaar, de gastouderopvang (0 jaar – groep 8) en noodopvang op de bso en in het basisonderwijs.

In de versie van 14 december zijn de aanpassingen in het (zelf)testbeleid zijn opgenomen. Ook de 8 weken-regel (dat als je in de afgelopen 8 weken corona had, je niet hoeft te testen en ook niet in quarantaine hoeft) is verwerkt. Lees meer over de veranderingen in de versie van 14 december 2021.

Belangrijke documenten 

Hier vindt u het Pedagogisch beleidsplan GOB Berenkind als u meer wit lezen over de uitgangspunten en visie op gastouderopvang van gastouderbureau Berenkind.

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Berenkind: deze zijn ook als pdf te downloaden.

privacybeleid Berenkind: hierin kunt u lezen hoe er wordt omgegaan met privacy-gevoelige informatie.

Het inspectierapport voor registratie van het Gastouderbureau: definitief rapport OVR GOB Berenkind 2.0

Het inspectierapport van maart 2021: definitief rapport ONR GOB BerenkindDownloads over veiligheid

         

Wilt u de gifwijzer van 2020 bestellen, dan kan dat hier


Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag kinderopvang

Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode. Medewerkers van kinderdagverblijven, bso’s, peuterspeelzalen en gastouder(bureau)s zijn verplicht met de meldcode en het bijbehorende afwegingskader te werken. Het afwegingskader is nieuw, deze is in 2019 toegevoegd aan de meldcode.
App meldcode kindermishandeling
Er is een speciale app voor de meldcode kindermishandeling voor de medewerkers van kinderopvang beschikbaar. Met de app kunnen de 5 stappen uit de meldcode makkelijk worden genomen. In de app is ook het afwegingskader opgenomen.Het afwegingskader kan klik-voor-klik doorlopen worden. Download de app gratis uit de App Store of Play Store
U kunt ook het Protocol ‘Protocol kindermishandeling’ van gastouderbureau Berenkind downloaden.
scroll to top