fbpx

Berenkind

Corona beleid: info zelftesten en nieuw thuisblijfbeleid opgenomen

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK 02-02-2022

Dinsdag 25 januari jl. heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. De beslisboom is geüpdatet met onderstaande wijzigingen.

  • Kinderen van 0 – 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19 én zij geen klachten hebben. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
  • Voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat met milde klachten naar de opvang mogen. Als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij hebben zelf (milde) klachten, dan blijven zij thuis met daarbij het advies om te testen.

Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.

Er is een QR-code toegevoegd aan de beslisboom waarmee direct de meest actuele versie van de beslisboom gedownload kan worden.

De beslisboom is vernieuwd, hij is van toepassing op de kinderdagopvang voor 0-4 jaar, de gastouderopvang (0 jaar – groep 8) en noodopvang op de bso en in het basisonderwijs.

In deze versie van  31 januari 2022 zijn de aanpassingen in het (zelf)testbeleid zijn opgenomen. Ook de 8 weken-regel (dat als je in de afgelopen 8 weken corona had, je niet hoeft te testen en ook niet in quarantaine hoeft) is verwerkt.

Belangrijke documenten 

Hier vindt u het Pedagogisch beleidsplan GOB Berenkind als u meer wit lezen over de uitgangspunten en visie op gastouderopvang van gastouderbureau Berenkind.

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Berenkind: deze zijn ook als pdf te downloaden.

privacybeleid Berenkind: hierin kunt u lezen hoe er wordt omgegaan met privacy-gevoelige informatie.

Het inspectierapport voor registratie van het Gastouderbureau: definitief rapport OVR GOB Berenkind 2.0

Het inspectierapport van maart 2021: definitief rapport ONR GOB BerenkindDownloads over veiligheid

         

Wilt u de gifwijzer van 2020 bestellen, dan kan dat hier


Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag kinderopvang

Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode. Medewerkers van kinderdagverblijven, bso’s, peuterspeelzalen en gastouder(bureau)s zijn verplicht met de meldcode en het bijbehorende afwegingskader te werken. Het afwegingskader is nieuw, deze is in 2019 toegevoegd aan de meldcode.
App meldcode kindermishandeling
Er is een speciale app voor de meldcode kindermishandeling voor de medewerkers van kinderopvang beschikbaar. Met de app kunnen de 5 stappen uit de meldcode makkelijk worden genomen. In de app is ook het afwegingskader opgenomen.Het afwegingskader kan klik-voor-klik doorlopen worden. Download de app gratis uit de App Store of Play Store
U kunt ook het Protocol ‘Protocol kindermishandeling’ van gastouderbureau Berenkind downloaden.
scroll to top