Berenkind

Wij zien een kind als een uniek individu met een eigen persoonlijkheid. Een kind is geen onbeschreven blad,wat je zou kunnen kneden en vormen, maar het brengt zijn eigen talenten en aanleg met zich mee, alsmede zijn lichamelijke kwaliteiten en eigenschappen waarmee hij zich gaat ontwikkelen en uitdrukken. Gastouders van Berenkind zijn zich bewust van dit eigene van ieder kind en tonen daarvoor respect.

kidspalaceKinderen zorgen voor een pure accepterende energie die ons in staat stelt vanuit een krachtig en intuïtief vermogen te handelen. Daarnaast is er altijd verwondering over het kind, diens ontwikkeling en de wijze waarop dat geuit wordt in spel en activiteit. Kinderen zijn de toekomst en wij willen de gelegenheid creëren en ervoor zorgen dat kinderen een goede en prettige opzet en verloop van hun eerste levensjaren krijgen.

Daarbij is de omgeving van groot belang, want die voedt als het ware mede op. Het idee van kleinschalige kinderopvang sluit daar heel goed op aan. Jonge kinderen kunnen makkelijk overprikkeld raken waardoor zij zich ongelukkig gaan voelen en zich terugtrekken. Voor een kind is een rustige omgeving met voldoende uitdaging van groot belang om te groeien en zich te ontwikkelen. Kinderen gedijen het beste in een huiselijke omgeving, waarin aan hun persoonlijke wensen en behoeftes tegemoet gekomen kan worden. Ze zullen zich goed kunnen ontwikkelen als er zorg en aandacht voor hen is van een begeleidster die zij niet hoeven te delen met tien of meer andere kinderen.

Wij ervaren ongenoegen over het feit dat de belangen van kinderen in de huidige maatschappij ondergeschikt dreigen te raken aan financiën en dat de cognitieve ontwikkeling boven het welzijn van kinderen lijkt te gaan.

Wij willen ons eigen hart volgen en dit koppelen aan onze kennis, deskundigheid en professionaliteit. Het is tijd om een alternatief te bieden.

Namelijk door naast de bestaande manier van werken een vorm van kleinschalige kinderopvang op te zetten waar er oog is voor het kind. Waar er ruimte is voor zijn motorische ontwikkeling. Waar er tijd is voor zijn spel. Waar kennis gekoppeld wordt aan het hart en het hart aan kwaliteit. Waar de kans wordt geboden om het kind zonder te veel prikkels rustig te laten aarden in deze grote wereld. Waar het kind zich op een gezonde wijze kan identificeren met zijn omgeving en vaste opvoeders. En hierdoor zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden kan ontwikkelen. Een plek waar het kind kan groeien tot wat hij is en dit hem ook zal bij blijven naarmate hij ouder wordt.

Uitgaand van onze pedagogische visie geven we invulling aan de wettelijk vereiste taken:

A. Het bieden van emotionele veiligheid

B. De ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

C. De overdracht van normen en waarden

D. Pedagogische richtlijnen in de praktijk

De ouders wordt een plek geboden waar hun kind kan groeien tot wat hij is, We hopen dat de ervaringen bij één van de gastouders van Berenkind het kind zullen bijblijven en een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan zijn groei.

scroll to top