fbpx

Berenkind

Ieder kind is een uniek individu met een eigen persoonlijkheid. Een kind is geen onbeschreven blad,wat je zou kunnen kneden en vormen, maar brengt zijn eigen talenten en aanleg met zich mee en ook zijn lichamelijke kwaliteiten en eigenschappen waarmee hij of zij zich gaat ontwikkelen en uitdrukken. Gastouders van Berenkind zijn zich hier van bewust en tonen daarvoor respect.

De omgeving is van groot belang, want die voedt als het ware mede op. Het idee van kleinschalige kinderopvang sluit daar heel goed op aan. Jonge kinderen kunnen makkelijk overprikkeld raken waardoor zij zich ongelukkig gaan voelen en zich terugtrekken. Voor ieder kind is een rustige omgeving met voldoende uitdaging van groot belang om te groeien en zich te ontwikkelen. Kinderen gedijen het beste in een huiselijke omgeving, waarin aan hun persoonlijke wensen en behoeftes tegemoet gekomen kan worden. Ze zullen zich goed kunnen ontwikkelen als er zorg en aandacht voor hen is van een begeleidster die zij niet hoeven te delen met tien of meer andere kinderen.

Ik ervaar ongenoegen over het feit dat de belangen van kinderen in de huidige maatschappij ondergeschikt dreigen te raken aan financiële motieven en dat de cognitieve ontwikkeling boven het welzijn van kinderen lijkt te gaan.

Daarom wil ik mijn visie over kinderopvang gestalte gaan geven en mijn hart koppelen aan mijn kennis, deskundigheid en professionaliteit. Het is tijd om een alternatief te bieden.

Namelijk door naast de bestaande manieren van kinderopvang een vorm van kleinschalige kinderopvang op te zetten waar er oog is voor het kind. Waar de kans wordt geboden om het kind zonder te veel prikkels rustig te laten aarden in deze grote wereld. Waar het kind zich op een gezonde wijze kan identificeren met zijn omgeving en vaste opvoeders. En hierdoor zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden kan ontwikkelen. Een plek waar het kind kan groeien tot wat hij of zij in potentie al is.

De ouders wordt een veilige plek geboden waar hun kind op deze wijze wordt opgevangen. Ik hoop dat de ervaringen bij één van de gastouders van Berenkind het kind zullen bijblijven en een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan zijn groei.

Marian van der Heiden

Het Pedagogisch plan is als pdf te downloaden op de pagina  nuttige informatie.

scroll to top