fbpx

Berenkind

Om als gastouder binnen de formele opvang aan de slag te kunnen moet je geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is een kwaliteitsregister waar je ingeschreven wordt als jij en je gastouderopvang voldoen aan de door de overheid gestelde opleidings- en kwaliteitseisen.

Alleen als een gastouder een LRK-registratienummer bezit, kunnen ouders die gebruik maken van jouw opvang, aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Naast de zekerheid over de kwaliteit van jouw opvang, hebben ouders dus ook een financieel voordeel bij het gebruikmaken van een erkende gastouder.

De registratie als gastouder

Gastouderbureau Berenkind zal deze registratie voor de gastouder verzorgen. Om te worden geregistreerd als gastouder in het LRK zijn er een aantal stappen.

  • De gastouder vraagt een VOG aan (als je een VOG hebt mag die niet ouder zijn dan twee maanden)
  • De gastouder schrijft zich in bij het Personenregister kinderopvang. (PRK)

Als de gastouder ingeschreven staat bij het Persoonsregister, dient het Gastouderbureau een aanvraag in om de gastouder in te schrijven in het LRK. Daarbij zijn de volgende documenten nodig:

• Een kopie van een bewijsstuk beroepskwalificaties kinderopvang van de gastouder.
• Een kopie van een bewijsstuk van de gastouder dat zij haar EHBO diploma heeft behaald.
• Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder.
• Een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.

Hieronder worden deze stappen uitgelegd.

1. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
2. De inschrijving in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
3. De juiste diploma’s
4. Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
5. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder.
6. Een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.
7. Aanvullende eisen

1. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Deze verklaring vraagt de gastouder aan bij de gemeente waar zij/hij woont en wordt alleen afgegeven als blijkt dat het gedrag van de gastouder in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van het werk als gastouder. Wanneer de gastouder opvang verzorgt in eigen huis, moeten de volgende personen ook over een VOG beschikken:

  • Eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres als de gastouder wonen
  • Stagiair(e)s of vrijwilligers die bij de gastouder werken
  • Iedereen die structureel aanwezig is bij de gastouder (Dit betekent in de praktijk als iemand één keer per maand een half uur aanwezig is)

2. Inschrijving in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
Alle personen, verbonden aan de opvanglocatie van de gastouder, die een VOG hebben moeten aanvragen, moeten zich per 1 maart 2018 ook inschrijven in het PRK. Deze inschrijving dient de gastouder zelf te verzorgen. Voor de inschrijving in het PRK is een DigiD nodig en een VOG die niet ouder is dan 2 maanden. De personen die in het PRK zijn opgenomen, worden op basis van hun VOG continue gescreend.

3. De juiste diploma’s:
• Een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, of
• Een diploma dat vermeld is op de diplomalijst of
• Een certificaat goed gastouderschap.

4. Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
De volgende certificaten voldoen:

• Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis,
• Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
• Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van Nedcert;
• Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
• Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
• Eerstehulpverlener van NIKTA;
• Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
• Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert, en
• Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

5. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder.
Een geldig identiteitsbewijs kan zijn: een paspoort of de Nederlandse identiteitskaart. Deze mogen niet verlopen zijn.

6. Een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
Deze risico inventarisatie maakt het gastouderbureau samen met de gastouder op de opvanglocatie.

7. Aanvullende eisen:
De gastouder:
• is minimaal 18 jaar en spreekt tijdens de opvang Nederlands ( ABN ) dan wel de streektaal
• is lichamelijk en geestelijk gezond
• heeft organisatorisch talent
• heeft verantwoordelijkheidsgevoel
• kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden
• heeft ervaring met en/of kennis van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar door eigen kinderen of andere kinderen
• heeft aandacht en respect voor ieder kind
• kan warmte, geborgenheid en veiligheid bieden aan het kind
• stimuleert, verzorgt en begeleidt het kind
• is respectvol naar de vraagouders
• gaat integer om met vertrouwelijke/ privé informatie van de vraagouder en het kind
• is bereid open te staan voor begeleiding en advies van Gastouderbureau Berenkind
• is bereid tot het volgen van intervisie, workshops en nascholing, aangeboden door Gastouderbureau Berenkind
• laat de kinderen nooit zonder toezicht bij huisdieren
• eigen kinderen staan niet onder toezicht
• De gastouder is niet ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag
• Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouder die tijdelijk in Nederland werken (expats) kan ook de voertaal van het gezin worden gesproken
• De gastouder kent en werkt volgens het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van gastouderbureau Berenkind.

Algemeen
• heeft een WA verzekering, een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, Opstalverzekering en Goederen/inventarisverzekering
• is in het bezit van een inzittende verzekering (bij gebruik van de auto)
• is telefonisch bereikbaar tijdens opvang uren
• de opvanglocatie is geheel rookvrij
• de opvanglocatie heeft een aparte slaapruimte voor kinderen jongeren dan anderhalf jaar
• de opvanglocatie voldoet aan de wettelijke eisen
• de opvanglocatie beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden
• er is een achterwacht aangewezen als er meer dan drie kinderen worden opgevangen

Achterwacht.

Als de gastouder meer dan drie kinderen tegelijk opvangt is er een achterwacht nodig, in geval van calamiteiten. Als een bepaalde noodsituatie zich voordoet waarbij de gastouder plotseling weg moet, is het fijn als de achterwacht snel ter plaatse kan zijn, zodat de opvang van de gastkinderen door kan gaan.
De achterwacht kan bijvoorbeeld een partner, buurvrouw of vriendin zijn. Het verdient de voorkeur om meerdere personen als achterwacht te hebben, zodat er altijd iemand beschikbaar is. De achterwacht is bekend bij Gastouderbureau Berenkind en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn bij een calamiteit. Wie de achterwacht is, wordt besproken bij het intake gesprek en/of bij de risico inventarisatie die elk jaar plaats vindt.
Van een achterwacht wordt verwacht dat dit een volwassene is die:
– lichamelijk en geestelijk in goede gezondheid verkeerd;
– telefonisch bereikbaar is tijdens het opvangen;
– binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op de plaats van opvang.
Voor een achterwacht gelden geen specifieke opleidingseisen en de achterwacht hoeft ook geen VOG te overleggen.

scroll to top