Berenkind

 1. Registratie als gastouder

Om als gastouder binnen de formele opvang aan de slag te kunnen moet ze geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is een kwaliteitsregister waar zij/hij ingeschreven wordt als de gastouder en haar gastouderopvang voldoen aan de door de overheid gestelde opleidings- en kwaliteitseisen.

Alleen als de gastouder een LRK-registratienummer bezit, kunnen ouders die gebruik maken van deze gastouderopvang, aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Naast de zekerheid over de kwaliteit van jouw opvang, hebben ouders dus ook een financieel voordeel bij het gebruikmaken van een erkende gastouder.

Gastouderbureau Berenkind zal deze registratie voor de gastouder verzorgen. Om te worden geregistreerd als gastouder in het LRK  zijn er een aantal stappen.

 • De gastouder vraagt een VOG aan (als je een VOG hebt mag die niet ouder zijn dan twee maanden)
 • De gastouder schrijft zich in bij het Personenregister kinderopvang. (PRK)

Als de gastouder ingeschreven staat bij het Persoonsregister, dient het Gastouderbureau een aanvraag voor in om de gastouder in te schrijven in het LRK. Daarbij zijn de volgende documenten nodig:

 • Een kopie van een bewijsstuk beroepskwalificaties kinderopvang van de gastouder. (diplomalijst)
 • Een kopie van een bewijsstuk dat wordt voldaan aan de vereisten eerste hulp of spoedeisende hulpverlening aan kinderen van de gastouder.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder.
 • Een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.

Hieronder worden deze stappen uitgelegd.

 1. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 2. De inschrijving in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
 3. De juiste diploma’s
 4. Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
 5. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder.
 6. Een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.
 7. Aanvullende eisen 
1.VOG

Deze verklaring vraagt de gastouder aan bij de gemeente waar zij/hij woont en wordt alleen afgegeven als blijkt dat het gedrag van de gastouder in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van het werk als gastouder. Wanneer de gastouder opvang verzorgt in eigen huis, moeten de volgende personen ook over een VOG beschikken:

 • Eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres als de gastouder wonen
 • Stagiair(e)s of vrijwilligers die bij de gastouder werken
 • Iedereen die structureel aanwezig is bij de gastouder (Dit betekent in de praktijk als iemand één keer per maand een half uur aanwezig is)
2.PRK

Alle personen, verbonden aan de opvanglocatie van de gastouder, die een VOG hebben moeten aanvragen, moeten zich per 1 maart 2018 ook inschrijven in het PRK. Deze inschrijving dien de gastouder zelf te verzorgen. Voor de inschrijving in het PRK is een DigiD nodig en een VOG die niet ouder is dan 2 maanden. De personen die in het PRK zijn opgenomen, worden op basis van hun VOG continue gescreend.

3.Diploma's
 • Een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, of
 • Een diploma dat vermeld is op de diplomalijst
 • Een certificaat goed gastouderschap.
4.EHBO

De volgende certificaten voldoen:

 • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis,
 • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van Nedcert;
 • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
 • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
 • Eerstehulpverlener van NIKTA;
 • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert, en
 • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.
5.Identiteitsbewijs

Een geldig identiteitsbewijs kan zijn: je paspoort of je Nederlandse identiteitskaart. Deze mogen niet verlopen zijn.

6.Risico-inventarisatie

Deze risico inventarisatie maakt het gastouderbureau samen met de gastouder op de opvanglocatie.

7.Aanvullende-eisen

De gastouder:

 • is minimaal 18 jaar en spreekt tijdens de opvang Nederlands ( ABN ) dan wel de streektaal
 • is lichamelijk en geestelijk gezond
 • heeft organisatorisch talent
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • kan continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden
 • heeft ervaring met en/of kennis van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar door eigen kinderen of andere kinderen
 • heeft aandacht en respect voor ieder kind
 • kan warmte, geborgenheid en veiligheid bieden aan het kind
 • stimuleert, verzorgt en begeleidt het kind
 • is respectvol naar de vraagouders
 • gaat integer om met vertrouwelijke/ privé informatie van de vraagouder en het kind
 • is bereid open te staan voor begeleiding en advies van Gastouderbureau Berenkind
 • is bereid tot het volgen van trainingen, workshops en cursussen, aangeboden door Gastouderbureau Berenkind
 • laat de kinderen nooit zonder toezicht bij huisdieren
 • eigen kinderen staan niet onder toezicht
 • De gastouder is niet ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag
 • Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouder die tijdelijk in Nederland werken (expats) kan ook de voertaal van het gezin worden gesproken
 • De gastouder kent en werkt volgens het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van gastouderbureau Berenkind.
Aanvullende-eisen-vervolg

De gastouder:

 • heeft een WA verzekering, een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, Opstalverzekering en Goederen/inventarisverzekering
 • is in het bezit van een inzittende verzekering (bij gebruik van de auto)
 • is telefonisch bereikbaar tijdens opvang uren
 • de opvanglocatie is geheel rookvrij
 • de opvanglocatie heeft een aparte slaapruimte voor kinderen jongeren dan anderhalf jaar
 • de opvanglocatie voldoet aan de wettelijke eisen
 • de opvanglocatie beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden
 • het aantal kinderen dat wordt opgevangen komt overeen met de wettelijk gestelde aantallen
 • er is een achterwacht aangewezen als er meer dan drie kinderen worden opgevangen

Ondersteuning bij de privacywet (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) ingegaan. Ook jij als zelfstandig gastouder moet aan deze wet voldoen. De nieuwe wetgeving wil dat jij nadenkt over hoe jij met persoonsgegevens van je opvangkinderen en hun ouders omgaat, dit beschrijft en ouders hierover informeert.

scroll to top