Berenkind

Registratie als gastouder

Om als gastouder binnen de formele opvang aan de slag te kunnen moet je geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is een kwaliteitsregister waar je ingeschreven wordt als jij en jouw gastouderopvang voldoen aan de door de overheid gestelde opleidings- en kwaliteitseisen.

Alleen als je een LRK-registratienummer bezit, kunnen ouders die gebruik maken van jouw gastouderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Naast de zekerheid over de kwaliteit van jouw opvang, hebben ouders dus ook een financieel voordeel bij het gebruikmaken van een erkende gastouder.

Gastouderbureau Berenkind zal deze registratie voor je verzorgen. Om je te kunnen registreren als gastouder in het LRK  moet je in het bezit zijn van:

  1. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  2. De inschrijving in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
  3. De juiste diploma’s
  4. Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
  5. Aanvullende eisen

1. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Deze verklaring vraag je aan bij de gemeente waar je woont en krijg je alleen als blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van je werk als gastouder. Wanneer je opvang verzorgt in jouw eigen huis, moeten eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder ook over een VOG beschikken. Hetzelfde geldt voor andere personen die regelmatig op de opvanglocatie aanwezig zijn.

2. Inschrijving in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
Alle personen, verbonden aan jouw opvanglocatie, die een VOG hebben moeten aanvragen, moeten zich per 1 maart 2018 ook inschrijven in het PRK. Deze inschrijving dien je zelf te verzorgen. Voor de inschrijving in het PRK heb je een DigiD nodig en een VOG die niet ouder is dan 2 maanden. De personen die in het PRK zijn opgenomen, worden op basis van hun VOG continue gescreend.

3. Diploma’s:
• Een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, of
• Een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, of
• Een certificaat goed gastouderschap.

4. Een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
De volgende certificaten voldoen:
• Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis,
• Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
• Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van Nedcert;
• Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
• Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
• Eerstehulpverlener van NIKTA;
• Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
• Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert, en
• Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

5. Overige eisen
Naast de opleidingseisen moet je als gastouder ook aan de volgende aanvullende eisen voldoen:
• Je bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
• Jouw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
• Je bent zelf niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet.
• Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken.
• Je bent bekend met het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau. Lees meer over het pedagogisch beleid van Berenkind.
• Je kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en handelt hiernaar.

Jouw verzekering als gastouder

Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Wanneer jij tijdens je werk als gastouder schade veroorzaakt, valt deze buiten je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Daarom dient elke gastouder een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ondersteuning bij de privacywet (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) ingegaan. Ook jij als zelfstandig gastouder moet aan deze wet voldoen. De nieuwe wetgeving wil dat jij nadenkt over hoe jij met persoonsgegevens van je opvangkinderen en hun ouders omgaat, dit beschrijft en ouders hierover informeert.

scroll to top