fbpx

Berenkind

Intakegesprek
Als je gastouder wilt worden bij Gastouderbureau Berenkind, zullen we in een intakegesprek de pedagogische visie uitleggen en je wordt uitgenodigd om bij alle vragen contact op te nemen met het gastouderbureau.

Het gastouderbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 en 7 dagen per week beschikbaar voor berichten per e-mail.

We helpen je bij de registratie als gastouder
Er zijn wettelijk vereiste voorwaarden om gastouder te worden. Deze kan je terugvinden op de pagina: voorwaarden gastouder.

We bieden hulp bij het inrichten van de opvang
– We helpen bij het opzetten van een veilige en vertrouwde opvang
– We stellen een risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid op volgens de wettelijke eisen voor gastouderopvang. Wat dat inhoudt kan je vinden op de pagina voorwaarden opvanglocatie

We bieden hulp bij het opstarten
– We hebben formats voor het persoonlijke beleidsplan, het calamiteitenplan, het locatie handboek
– We bieden persoonlijk hulp en advies

We helpen bij het vinden van ouders en het promoten van de opvang
– Op de website van gastouderbureau Berenkind krijgt elke gastouder een persoonlijke pagina
– Er is basisondersteuning in het ondernemerschap mogelijk
– Je mag gebruik maken van het Berenkind logo
– We bieden je van een netwerk

We stellen de overeenkomsten op en zijn aanwezig bij het koppelingsgesprek

We verzorgen de kassier functie

We borgen het Pedagogisch beleid
– Er is regelmatig huisbezoek
– Er is één keer per jaar een voortgangsgesprek
– Eén keer in de twee maanden een intervisie moment
– Eén keer per jaar een themadag
– Twee keer per jaar een workshop

We bieden informatie en een cursus over de meldcode
Helaas komt kindermishandeling voor en hebben de gastouders hierin een signalerende rol. Om deze rol goed te vervullen, bieden wij een cursus aan: Werken met de meldcode.

Ondersteuning bij de privacywet (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) ingegaan. Ook jij als zelfstandig gastouder moet aan deze wet voldoen. De nieuwe wetgeving wil dat jij nadenkt over hoe jij met persoonsgegevens van je opvangkinderen en hun ouders omgaat, dit beschrijft en ouders hierover informeert.

scroll to top