Berenkind

Gastouderbureau Berenkind zal, naast registratie en administratieve ondersteuning, gastouders inspireren om op bewuste wijze te kijken naar hun taak, het begeleiden en opvangen van jonge mensenkinderen. Ouders geven aan de gastouder het mooiste wat zij bezitten: het vertrouwen dat het kind, dat zij de gastouder in de armen leggen, gezien en verzorgd zal worden als de unieke mens die het al is. We willen door middel van scholing en intervisie samen kijken naar datgene wat de kinderen die door ons worden opgevangen, van ons vragen. Beginnende gastouders begeleiden we bij de opzet van hun kinderopvang en het vormgeven van zelfstandig ondernemerschap.

Gastouderbureau Berenkind vervult ook de kassiersfunctie en verzorgt voor de gastouders de maandelijkse facturatie naar de vraagouders. Wij registreren de opgevangen uren op jaarbasis en maken de jaaropgaven voor vraagouders en gastouders. Ook hebben wij voor de gastouders een modelcontract gemaakt dat gebruikt wordt tussen gastouder en vraagouders.

De gastouder mag het (digitale) Berenkind logo gebruiken bij bijvoorbeeld zijn of haar website, eventuele folders, visitekaartjes, briefpapier en enveloppen.

Uitgaand van onze pedagogische visie geven we invulling aan de wettelijk vereiste taken:

A. Het bieden van emotionele veiligheid

B. De ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

C. De overdracht van normen en waarden

D. Pedagogische richtlijnen in de praktijk

scroll to top