fbpx

Berenkind

Ouders willen voor hun kinderen meer dan opvang alleen en daarom kiezen ze voor een gastouder van gastouderbureau Berenkind. Gastouders die kinderen een warme en veilige omgeving willen bieden die ze nodig hebben om op te groeien.

> Iedere vraagouder wordt persoonlijk en vriendelijk benaderd:

Wij vinden persoonlijke aandacht voor de ouders en de kinderen heel belangrijk. Ook voor de ouders zijn we telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 en 7 dagen per week beschikbaar voor berichten per e-mail.

> Er is bemiddeling en ondersteuning bij het vinden van een gastouder:

Als een vraagouder het GOB benadert met de vraag voor een gastouder, zullen wij zoeken naar de gastouder die het beste aansluit bij de wensen van de vraagouder.

> Er wordt duidelijk uitgelegd wat de procedures zijn:

 • Het gastouderbureau en de vraagouders bespreken in het eerste gesprek de wensen over de opvang.
 • Het gastouderbureau zoekt contact met een gastouder.
 • Er wordt een kennismakingsgesprek gepland tussen de vraagouder en de gastouder op de opvanglocatie.
 • Als er tot opvang wordt overgegaan, zal het gastouderbureau de overeenkomsten opstellen.
 • Het gastouderbureau is aanwezig bij het koppelingsgesprek.
> Zo nodig, wordt er bemiddelt bij een gastouder aan huis.
> Er is een zorgvuldige kennismakingsprocedure:
 • De ouders maken een afspraak met de gastouder op de opvang locatie
 • Zo nodig, wordt er een vervolg gesprek gepland bij de vraagouders thuis. Zo leert de gastouder het gezin van de vraagouder beter kennen.
 • Als de kennismaking heeft plaatsgevonden en de overeenkomst voor de opvang is getekend, kan er een wenmoment ingepland worden.
> We verzorgen de kassier functie.
> Vraagouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag:

Gastouderbureau Berenkind werkt met geregistreerde gastouders waardoor zij worden gezien als erkende kinderopvang. Daardoor is er recht op kinderopvang toeslag.

> Eén keer per jaar wordt de opvang geëvalueerd:

Gastouderbureau Berenkind evalueert jaarlijks in een gesprek met de ouders de opvang.

> Ouderraadpleging/oudercommissie:
 • Het gastouderbureau wil een oudercommissie oprichten en nodigt alle ouders uit om daarin zitting te nemen.
 • Als het niet lukt om een OC op te richten, zullen we gebruik maken van Alternatieve ouderraadpleging.
 • Het gastouderbureau zal ouders via een nieuwsbrief op de hoogte brengen van beleidswijzigingen en de ouders vragen hierop te reageren vóór een bepaalde datum.
> De klachtenregeling:

Er is een klachtenregeling, deze is te downloaden via de website. Wij zijn ook aangesloten bij de Geschillencommissie.

> De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

Wij werken met deze meldcode, de gastouders hebben hierin een signalerende rol. Ook ouders kunnen alert zijn op signalen en de houder van het gastouderbureau op de hoogte stellen.

> Privacybeleid:

Gastouderbureau Berenkind zal enkel en alleen de benodigde persoonsgegevens verwerken in afstemming met betrokken partijen voor de daarvoor bedoelde registratie conform de wet en regelgeving. Dit is vastgelegd in een aparte privacyverklaring die te vinden is op de website.

 

scroll to top