Berenkind

Gastouderbureau Berenkind heeft aandacht en respect voor haar gastouders.

Gastouderbureau Berenkind zal, naast registratie en administratieve ondersteuning, gastouders inspireren om op bewuste wijze te kijken naar hun taak, het begeleiden en opvangen van jonge mensenkinderen. Ouders vertrouwen de gastouder het mooiste toe wat zij bezitten: hun eigen kindje. Wij willen dat ouders er op kunnen rekenen dat het kind, dat zij de gastouder toevertrouwen, veilig is en goed wordt verzorgd.

Iedere gastouder wordt persoonlijk en vriendelijk bejegend.

Gastouderbureau Berenkind gaat uit van verbondenheid met en respect voor kinderen, ouders, dieren en de natuur. Daarom is het vanzelfsprekend dat deze band juist ook wordt aangegaan met jou, de gastouder. In de dagelijkse praktijk kan je als gastouders problemen ervaren of opvoedingsvragen hebben, waarover je wilt praten. Daar is altijd ruimte voor.

Er is interesse in ieders inbreng en gastouders worden daarin serieus  genomen.

Gastouderbureau Berenkind wil graag samenwerken met gastouders die enthousiast zijn geworden door de pedagogische visie van het gastouderbureau en die gemotiveerd zijn om deze visie iedere dag in praktijk te brengen. Natuurlijk is er ruimte voor jouw eigen invulling; als je deze inbrengt bij de intervisie momenten, kunnen de andere gastouders hiervan leren.

Deze visie zal worden vertaald naar de praktijk door op de intervisie momenten met elkaar te praten over wat deze richtlijnen praktisch van je vragen, als gastouder. Door samen te reflecteren, elkaar tips en adviezen te geven en elkaar ondersteuning te bieden, word je geholpen om de grote persoonlijke uitdaging aan te gaan die dit pedagogisch beleid met zich meebrengt. Als je gastouder wilt worden bij Berenkind, wordt je in een intakegesprek de pedagogische visie duidelijk uitgelegd en je wordt uitgenodigd om bij alle vragen contact op te nemen met het gastouderbureau.

Er is hulp bij het opstarten, het vinden van ouders en er is ondersteuning bij het opvangwerk.

Als beginnende gastouder zal je veel vragen hebben. Naast het inrichten van de opvangruimte en het opstellen van een persoonlijk beleidsplan, zijn er ook de wettelijke eisen waar je als gastouder aan moet voldoen. Gastouderbureau Berenkind helpt hierbij.

Op de website van gastouderbureau Berenkind kan elke gastouder een persoonlijke pagina aanmaken waar je je opvang beschrijft. Als ouders gastouderbureau Berenkind benaderen met de vraag naar gastouderopvang, zullen deze ouders in contact gebracht worden met een gastouder die bij hen past.

Als je tijdens of door het werken met de kinderen vragen hebt, die direct of persoonlijk antwoord verlangen, is gastouderbureau Berenkind telefonisch of per mail beschikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.30 uur om deze vragen te beantwoorden. Ook vraagouders kunnen met hun vragen bij ons terecht en gastouderbureau Berenkind zal ook bemiddelen als er moeilijkheden zijn in het contact tussen gast- en vraagouders.

Ook heeft Gastouderbureau Berenkind de kassiersfunctie waarbij maandelijks de kosten voor opvang van de gastouder en de bureaukosten automatisch worden geïncasseerd. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de overeenkomst van opdracht tussen vraagouder, gastouder en Gastouderbureau Berenkind.

Er is tijd, zorg en aandacht voor iedere gastouder.

Gastouderbureau Berenkind bemiddelt voor je bij het tot stand komen van de gastouderopvang. Het gastouderbureau zal je ondersteunen bij het tot stand komen en het onderhouden van een goede samenwerking tussen jou en de ouders van de kinderen die je gaat opvangen. Gastouderbureau Berenkind begeleidt het opvangtraject en heeft regelmatig contact met de gastouder. Gastouderbureau Berenkind draagt zorg voor een goede communicatie tussen alle partijen. Dit is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening.

Het gastouderbureau bezoekt je twee keer per jaar, bij deze huisbezoeken worden naast de risico-inventarisatie ook de pedagogische richtlijnen besproken. Ook wordt er tijd genomen om de opvang te bespreken en als je vragen of misschien wel zorgen hebt over de opvangkinderen kan je dat delen. Minimaal één keer per jaar neemt Berenkind mondeling contact met de vraagouders op om de opvang die ze bij je afnemen, te evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie worden natuurlijk met je besproken.

Voor alle vragen is gastouderbureau Berenkind telefonisch bereikbaar. Als daar behoefte aan is kan er altijd een afspraak bij de gastouder thuis worden gepland voor advies. Het streven is om een goede en duidelijke communicatie met de ouders en de gastouders te onderhouden.

Er is aandacht voor de borging van ons pedagogisch beleid.

Gastouderbureau Berenkind werkt als volgt:

  1. Er is een zorgvuldige intake en screening.
  2. Het gastouderbureau helpt je bij het opstellen van het persoonlijk beleidsplan en het samenstellen van het locatie handboek.
  3. Het gastouderbureau biedt je hulp bij het inrichten van de opvang en stelt een RI &e op volgens de wettelijke eisen voor gastouderopvang.
  4. Het gastouderbureau is aanwezig bij het koppelingsgesprek tussen gastouder en vraagouders.
  5. Eén keer in de twee maanden wordt er een intervisie moment aangeboden zodat je kan sparren met andere gastouders.
  6. Gastouderbureau Berenkind bezoekt je regelmatig, minstens twee keer per jaar.
  7. Eén keer per jaar wordt er een themadag georganiseerd waarop ook de ouders van de kinderen die je opvangt, welkom zijn.
  8. Er is een privacy beleid zodat je zeker weet dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan.

Onze uitgebreide Pedagogische visie kan als pdf gedownload worden op de pagina nuttige informatie.

scroll to top