fbpx

Berenkind

Werken met jonge kinderen is een mooi en dankbaar beroep. Jonge kinderen zijn argeloos, vol vertrouwen, ze leren ons om de wereld door hun ogen te bekijken. Ze raken iets moois in een mens, doordat ze dapper en kwetsbaar zijn, nieuwsgierig en elke dag weer vol goede moed het leven aangaan. Ze roepen een gevoel van bescherming op, de wens om ze iets moois en goeds aan te bieden, iets dat zuiver en passend is voor hun leeftijdsfase.

Als je dit herkent, en ook op deze wijze wil omgaan met jonge kinderen, dan zal gastouder zijn je veel voldoening geven. Je vangt kinderen op in je eigen huis, je stelt je huis en je hart open, en je voelt je verantwoordelijk voor de veiligheid en het welbevinden van dit jonge volkje. Gastouderopvang is persoonlijk, je gaat een band aan niet alleen met de kinderen die je opvangt, maar ook met de ouders.

Je wordt een persoon waar kinderen zich mee kunnen identificeren, je geeft ze een vroege kindertijd vol warme herinneringen, vriendschappen met andere kindjes die doorgaan nadat ze je huis al hebben verlaten. Ze leren je geduld en liefde, ze zullen je verbazen en laten glimlachen.

Hoe ziet jouw ideale gastouderopvang eruit?

Voor jezelf en voor ouders die geïnteresseerd zijn in jouw gastouderopvang is het fijn als je op een aantal punten direct duidelijkheid kunt geven. De manier waarop je de opvang in de praktijk vorm geeft, mag je natuurlijk zelf bepalen. Uiteindelijk zal je de ouders aantrekken, die bij jou en jouw werkwijze passen. Wel ben je gebonden aan de voorwaarden en kwaliteitseisen die de overheid stelt. Als je advies nodig hebt bij het opzetten van je werk als gastouder, kan je altijd op ons rekenen!

Jouw uurtarief als gastouder

Opvang op jouw eigen opvanglocatie
Als gastouder bepaal je zelf je uurtarief. Gemiddeld liggen de uurtarieven van gastouders bij Berenkind tussen de EUR 6,95 en EUR 8,50 per kind per uur.

Over de opvang

De opvanglocatie
Bied je opvang in jouw eigen huis of in het huis van de vraagouder? Misschien kies je voor een combinatie van beiden. Een opvanglocatie in jouw eigen huis biedt je de mogelijkheid om deze echt helemaal naar jouw eigen smaak in te richten. Bovendien kun je dan makkelijker kinderen uit verschillende gezinnen tegelijkertijd opvang bieden.

Opvang in het huis van jouw opvanggezin
Als je opvang aan huis biedt bij je opvanggezin betekent dit dat je uurtarief in ieder geval het wettelijk minimumloon moet zijn, ongeacht het aantal kinderen dat je opvangt. Jouw persoonlijke uurtarief kan hoger liggen, hierover maak je afspraken met de ouder(s) van het gezin waarvoor je opvang gaat verzorgen.

Dagopvang of BSO
Je kunt als gastouder zowel dagopvang als buitenschoolse opvang verzorgen. Hierbij kun je jezelf ook specialiseren in bijvoorbeeld baby-opvang, opvang bij ouders in huis of een mini-bso.

Huisregels
Naast de voorgeschreven veiligheids- en kwaliteitsregels mag je als gastouder ook huisregels voor jouw gastouderopvang opstellen. Deze huisregels kunnen gaan over zaken zoals opvangtijden, afspraken rond voeding, verzorging, vervoer enz. Vind je het lastig om deze huisregels zelf te bepalen? Het gastouderbureau helpt je er graag mee.

Pedagogisch beleid
Jouw pedagogisch beleid is de basis voor de manier waarop jij binnen jouw gastouderopvang met opvangkinderen omgaat. Voor jezelf en voor ouders is het prettig om helder te hebben wat de pedagogische basis is van waaruit jij handelt. Het pedagogisch beleid van Berenkind is het uitgangspunt voor dit beleid. Je kunt het Pedagogisch beleid van Gastouderbureau Berenkind downloaden op de pagina nuttige informatie.

scroll to top